> Regulamin
Regulamin
Regulamin
1 .Właścicielem sklepu internetowego body4you.pl jest firma :
PRE & PRO SPORT
P. Piechocki L. Potoczna SPÓŁKA CYWILNA
44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Szkolna 60/5
NIP: 633-219-28-66
REGON: 241214361
2. Zamówienia można składać poprzez formularz zamówień, telefonicznie pod numerem 729 992 686 lub za pośrednictwem poczty e-mail pisząc na adres sklep@body4you.pl.
3. Kupujący powinien podać numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego i adres e-mail, pod którymi będzie możliwe potwierdzenie zamówienia i kontakt w sprawie złożonego zamówienia.
4. Zamówienia z nieprawidłowo wypełnionym formularzem nie będą realizowane.
5. Ceny towarów znajdujących się w sklepie body4you.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny mają charakter wiążący z chwilą złożenia zamówienia.
6. Zamówione towary dostarczane są na terenie Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub firmy kurierskiej POCZTEX.
7. Termin realizacji zamówienia na terenie Polski wynosi od 1 do 5 dni roboczych, najczęściej czas oczekiwania na paczkę to 2-3 dni.
8. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówień.
9. Zapłata za towar uiszczana jest gotówką spedytorowi, na poczcie przy odbiorze przesyłki lub przelewem na nasze konto bankowe w Aliorbank: 32 2490 0005 0000 4500 2115 3853 lub za pośrednictwem systemu PayU oraz Platnosci.pl (za pomocą kart kredytowych i płatności z banków).
10. Zakupione i dostarczone towary są szczelnie zapakowane i posiadają aktualną datę przydatności do spożycia.
11. Oferta zamieszczona na www.body4you.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów prawa cywilnego oraz nie przedstawia stanów magazynowych.
12. Informujemy, że każdy Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu została udostępniona unijna platforma internetowa ODR, dostępna pod adresem:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
13. Dane osobowe uczestnika są chronione zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
14. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem tel. 729 992 686 lub pisząc na adres: sklep@body4you.pl
Zwroty zakupów i środków oraz reklmacje
1. W chwili doręczenia paczki zobowiązani są Państwo sprawdzić jej stan. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, zobowiązani są Państwo zgłosić ten fakt kurierowi i niezwłocznie skontaktować się ze sklepem body4you.pl. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałe podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę przesyłki i kuriera.
2. Dbamy o to, aby fotografie na stronie body4you.pl prezentowały towar dokładnie taki, jaki Państwo otrzymają po dokonaniu zakupu. W niektórych przypadkach mogą Państwo zaobserwować różnice, niebędące podstawą reklamacji, wynikające z następujących powodów:
- Różnica pojemności. Ze względu na to, że produkty o różnej pojemności mogą mieć załączone zdjęcie produktu o jednej pojemności, kształt i proporcje opakowań mogą nie zgadzać się. Przykładowo wszystkie produkty mogą mieć zdjęcie opakowania 180 kapsułek, a ono nie będzie identyczne kształtem z opakowaniem 440 kapsułek.
- Różnica serii. Ze względu na częste zmiany szaty graficznej produktów, może zdarzyć się, że fotografia będzie się różniła od otrzymanego produktu. Dotyczy to tylko i wyłącznie szaty graficznej. Natomiast skład oraz wielkość opakowania muszą pozostawać identyczne.
- Niedoskonałość fotografii. Staramy się, aby kolory zdjęć były jak najbardziej zbliżone do rzeczywistych, jednakże mogą czasem wystąpić różnice odcieni.
3. Z towaru zakupionego w naszym sklepie można zrezygnować (odstąpić od zawarcia umowy) w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki pod warunkiem, że produkt nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony. Gwarantujemy zwrot kwoty odpowiadającej wartości produktu. Pieniądze Klient otrzymuje przelewem bankowym (dlatego prosimy podać dokładny numer konta). Koszt dostawy nie podlega zwrotowi. Rezygnację należy złożyć na piśmie. Produkt należy odesłać z oświadczeniem i paragonem na adres: PRE & PRO SPORT s.c. ul. Wodzisławska 6a 44-240 Żory. Nie przyjmujemy paczek wysłanych za pobraniem.
4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem tel. 729 992 686 lub pisząc na
adres: sklep@body4you.plPolityka prywatności 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest PRE&PRO SPORT S.C. P. Piechocki L. Potoczna. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju (ul. Szkolna 60/5, 44-335 Jastrzębie-Zdrój) adres poczty elektronicznej: sklep@body4you.pl, zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.
2. Dane osobowe Usługobiorcy (Klienta) są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
4. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się z dużej litery (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: https://www.body4you.pl/regulamin,11 2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
1. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:
1. nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Usługodawcą (Sprzedawcą) i Usługobiorcą (Klientem) polegającego na świadczeniu Usług Elektronicznych poprzez Sklep Internetowy lub zawarciu i wykonaniu Umowy Sprzedaży Produktów oraz ich dostarczenia do Klienta.
2. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora

2. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:
1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłka kurierską Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla dokonania dostawy, wybranemu przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, w zakresie i nie dłużej niż jest to niezbędne dla dokonania płatności, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.
3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców (Klientów): imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj) oraz adres dostawy i do dokumentu sprzedaży jeżeli jest inny niż podany wyżej. W wypadku Klientów będących jednocześnie przedsiębiorcami Administrator przetwarza dodatkowo nazwę firmy oraz NIP.
4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2.3. jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę Usług Elektronicznych w ramach Sklepu Internetowego lub zawarcia Umowy Sprzedaży. Każdorazowo zakres wymaganych danych wskazany jest przed rozpoczęciem świadczenia określonej Usługi Elektronicznej lub zawarciem Umowy Sprzedaży.
5. Administrator zbiera automatycznie dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania ze strony internetowej Sklepu Internetowego. Są to pliki tekstowe zapisywane na komputerze Usługobiorcy podczas korzystania ze Sklepu Internetowego (umożliwiają one m.in. zapamiętanie zawartości koszyka). Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Usługobiorcach Sklepu Internetowego. Istnieje możliwość uniemożliwienia zbieranie danych zawartych w plikach Cookies poprzez skorzystanie z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej (w tym zakresie odsyłamy do pliku pomocy danej przeglądarki lub zalecamy kontakt z jej producentem).
6. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z Usług Elektronicznych (dane eksploatacyjne):
1. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.
2. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z Usługi Elektronicznej.
3. Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z Usług Elektronicznych.

3. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oraz zawieranie umów o świadczenie Usług Elektronicznych poprzez Sklep Internetowy lub Umów Sprzedaży Produktów, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z Usług Elektronicznych świadczonych przez Usługodawcę lub zawrzeć Umowę Sprzedaży zgodnie z Regulaminem Sklepu.
2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:
1. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.
2. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt. 3.2. Polityki prywatności. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt. 3.2.2.). Dodatkowo przed zawarciem umów o świadczenie Usług Elektronicznych dostępnych poprzez Sklep Internetowy przyszły Usługobiorca (Klient) jest informowany o konieczności akceptacji Regulaminu.
4. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
1. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę/Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie Sklepu Internetowego oraz przed rozpoczęciem świadczenia określonej Usługi Elektronicznej lub zawarciem Umowy Sprzedaży na stronie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy.
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy/Klienta jest konieczność realizacji umowy, której Usługobiorca/Klient jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest zgoda Usługobiorcy/Klienta.
5. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
3. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora osoba, której dane dotyczą uprawniona jest także do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
4. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można korzystać z opcji w ramach Konta lub poprzez przesłanie stosownej wiadomości pocztą elektroniczną na adres: sklep@body4you.pl albo pisemnie na adres Administratora.
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Sklepu Internetowego.
2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
3. Usługodawcę udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
1. Dane osobowe przesyłane są przez bezpieczny protokół SSL,
2. Dane osobowe przechowywane na serwerach Administratora są szyfrowane, ochronę przed fizycznym dostępem do serwerów, na których przechowywane są dane osobowe zapewnia dostawca serwera.
3. Szyfrowanie danych służących do autoryzacji Usługobiorcy.
4. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
5. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła utworzonego przez Usługobiorcę.
Pliki Cookies
Zgodnie z rozporządzeniem Art. 173, 174 oraz Art. 209 znowelizowanej ustawy Prawo Telekomunikacyjne (DU z 21.12.2012, poz. 1445), przedstawiamy informacje dotyczące wykorzystania plików cookies przez Sklep Internetowy BODY4YOU.PL
1. COOKIES
Poprzez pliki Cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
2. PRZEZNACZENIE PLIKÓW COOKIES
Pliki Cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
3. TYPY PLIKÓW COOKIES
Stosowane są dwa rodzaje plików Cookies – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki Cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.
4. DANE OSOBOWE W PLIKACH COOKIES
Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików Cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
5. USUWANIE PLIKÓW COOKIES
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików Cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
Regulamin
1 .Właścicielem sklepu internetowego body4you.pl jest firma :
PRE & PRO SPORT
P. Piechocki L. Potoczna SPÓŁKA CYWILNA
44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Szkolna 60/5
NIP: 633-219-28-66
REGON: 241214361
2. Zamówienia można składać poprzez formularz zamówień, telefonicznie pod numerem 32-726-22-77 lub za pośrednictwem poczty e-mail pisząc na adres sklep@body4you.pl.
3. Kupujący powinien podać numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego i adres e-mail, pod którymi będzie możliwe potwierdzenie zamówienia i kontakt w sprawie złożonego zamówienia.
4. Zamówienia z nieprawidłowo wypełnionym formularzem nie będą realizowane.
5. Ceny towarów znajdujących się w sklepie body4you.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny mają charakter wiążący z chwilą złożenia zamówienia.
6. Zamówione towary dostarczane są na terenie Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub firmy kurierskiej POCZTEX.
7. Termin realizacji zamówienia na terenie Polski wynosi od 1 do 5 dni roboczych, najczęściej czas oczekiwania na paczkę to 2-3 dni.
8. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówień.
9. Zapłata za towar uiszczana jest gotówką spedytorowi, na poczcie przy odbiorze przesyłki lub przelewem na nasze konto bankowe w Aliorbank: 32 2490 0005 0000 4500 2115 3853 lub za pośrednictwem systemu PayU oraz Platnosci.pl (za pomocą kart kredytowych i płatności z banków).
10. Zakupione i dostarczone towary są szczelnie zapakowane i posiadają aktualną datę przydatności do spożycia.
11. Oferta zamieszczona na www.body4you.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów prawa cywilnego oraz nie przedstawia stanów magazynowych.
12. Informujemy, że każdy Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu została udostępniona unijna platforma internetowa ODR, dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
13. Dane osobowe uczestnika są chronione zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
14. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem tel. 32-726-22-77 lub pisząc na adres: sklep@body4you.pl

Zwroty zakupów i środków oraz reklmacje
1. W chwili doręczenia paczki zobowiązani są Państwo sprawdzić jej stan. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, zobowiązani są Państwo zgłosić ten fakt kurierowi i niezwłocznie skontaktować się ze sklepem body4you.pl. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałe podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę przesyłki i kuriera.
2. Dbamy o to, aby fotografie na stronie body4you.pl prezentowały towar dokładnie taki, jaki Państwo otrzymają po dokonaniu zakupu. W niektórych przypadkach mogą Państwo zaobserwować różnice, niebędące podstawą reklamacji, wynikające z następujących powodów:
- Różnica pojemności. Ze względu na to, że produkty o różnej pojemności mogą mieć załączone zdjęcie produktu o jednej pojemności, kształt i proporcje opakowań mogą nie zgadzać się. Przykładowo wszystkie produkty mogą mieć zdjęcie opakowania 180 kapsułek, a ono nie będzie identyczne kształtem z opakowaniem 440 kapsułek.
- Różnica serii. Ze względu na częste zmiany szaty graficznej produktów, może zdarzyć się, że fotografia będzie się różniła od otrzymanego produktu. Dotyczy to tylko i wyłącznie szaty graficznej. Natomiast skład oraz wielkość opakowania muszą pozostawać identyczne.
- Niedoskonałość fotografii. Staramy się, aby kolory zdjęć były jak najbardziej zbliżone do rzeczywistych, jednakże mogą czasem wystąpić różnice odcieni.
3. Z towaru zakupionego w naszym sklepie można zrezygnować (odstąpić od zawarcia umowy) w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki pod warunkiem, że produkt nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony. Gwarantujemy zwrot kwoty odpowiadającej wartości produktu. Pieniądze Klient otrzymuje przelewem bankowym (dlatego prosimy podać dokładny numer konta). Koszt dostawy nie podlega zwrotowi. Rezygnację należy złożyć na piśmie. Produkt należy odesłać z oświadczeniem i paragonem na adres: PRE & PRO SPORT s.c. ul. Wodzisławska 6a 44-240 Żory. Nie przyjmujemy paczek wysłanych za pobraniem.
4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
Koszty wysyłki

POCZTEX przedpłata 11 zł
POCZTEX pobranie 14 zł

DARMOWA WYSYŁKA PRZEDPŁATA JUŻ OD 100 zł WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
DARMOWA WYSYŁKA POBRANIE JUŻ OD 200 zł ZAMÓWIENIA

Towar wysyłamy firmą kurierską

logo pocztex

Kontakt z nami

e-mail: sklep@body4you.pl
729 992 686
Dział handlowy czynny:
od poniedziałku do piątku
w godz. od 9.00 do 17.00

© Comarch SA 2017. All rights reserved Powered by Comarch e-Sklep ®